Начало Проектът ATC International Обучение Полезни връзки КлиентиКонтакти
02 / 974 01 47info@accredit-bg.com

"ДИГИТЕХ" ООД

"ДИГИТЕХ" ООД е компания, работеща успешно в сферата на информационните технологии. През 2003 г. разширихме дейността си, като навлязохме в сферата на професионалното обучение по счетоводство и финанси.

Ние организирахме първия по рода си в България публичен международен курс по МСС/МСФО –"Хармонизация с Международните счетоводни стандарти (МСС)", проведен през ноември 2003 г.

Ние бяхме и първата компания в България, която през юни 2004 г. започна да предлага подготовка за Дипломата на ACCA по МСС/МСФО (ACCA DipIFR). Значимостта на това събитие става още по-ясна, като се има предвид, че първият изпит за получаване на ACCA Дипломата по МСС, проведен в световен мащаб, се състоя през декември 2003 год.

Вече два пъти успяхме да осъществим проекти, които се случиха за първи път в България. Въпреки това вярваме, че пред нас все още има достатъчно предизвикателства, чието реализиране ще носи не само удовлетворение за нас, но и ще дава на вас, българските специалисти по счетоводство и финанси, практическо знание и възможност за професионално израстване.

Вече реализираните проекти и основаването на Центърa за професионално развитие ACCREDIT, потвърждават амбицията ни да бъдем лидер в предлагането на професионално обучение на български специалисти в областта на счетоводството.