Начало За нас МСС / МСФО ACCA Qualification Online обучение ACCA Полезни връзки КлиентиКонтакти
02 / 974 01 47info@accredit-bg.com

ACCA DipIFR

Какво представлява ACCA DipIFR За кого е предназначена ACCA DipIFR Необходима подготовка Кой е лекторът на курса? На какъв език ще бъде водена подготовката?

Какво представлява ACCA DipIFR

Европа се стреми към своето обединение и както във всички други области, така и в счетоводството и финансите, съвременните тенденции са насочени към установяване на единен език за комуникации. Тенденцията към преминаване от национални към международни счетоводни стандарти е необходима и необратима.

Професионалистите, които работят в големи международни корпорации, всекидневно са изправени пред предизвикателството да работят с МСФО. Дипломата на ACCA по МСФО ще Ви помогне да преодолеете границите в една излючително важна сфера на счетоводството, която става все по-актуална.

ACCA DipIFR е гаранция за задълбочено разбиране на главните концепции и стандарти, залегнали в основата на Международните стандарти за финансова отчетност. Разбира се, това е само предпоставката за осъществяването на главната й цел - да даде знания за Международните счетоводни стандарти и умения за практическото им използване в условията на все по-глобализиращата се икономика. Тя улеснява одиторите и счетоводителите в процеса на преминаване към Международни счетоводни стандарти.

Повече информация за съдържанието и целите на учебната програма можете да откриете на уебсайта на ACCA: http://www.accaglobal.com/members/qualifications/dipifr/

За кого е предназначена ACCA DipIFR

Дипломата е предназначена за практикуващи счетоводители, одитори и финансови мениджъри, които имат познания по НСС. Това е идеалната професионална квалификация по МСС/МСФО и за тези специалисти, които имат поне три години професионален опит в сферата на счетоводството и финансите.

Необходима подготовка

Програмата е гъвкава и позволява подготовката и получаването на дипломата да стане в рамките на шест месеца.

Това става след посещение на курс (състоящ се от два модула) и самостоятелна подготовка по одобрените учебни материали, издадени от акредитираната от ACCA компания АТС International.

Курсовете продължават общо десет дни – 5 дни интензивна подготовка (Introductory course), следвани от 5 дни обобщение (Revision course) с разиграване на изпита при реални условия, проверка на резултатите и коментар.

Кой е лекторът на курса?

Курсът се води от специалисти на нашите партньори АТС International, Великобритания.

На какъв език ще бъде водена подготовката?

По време на първия модул всички лекционни сесии ще бъдат паралелно превеждани на български език от професионален екип. Всеки участник ще може да слуша в оригинал или да ползва превода благодарение на съвременна аудио-апаратура. Обучението по време на втория модул ще се води на английски език.