Начало Дигитех ATC International Обучение Полезни връзки КлиентиКонтакти
02 / 974 01 47info@accredit-bg.com

Проектът ACCREDIT

Българските специалисти по счетоводство от всички нива са изправени пред необходимостта за кратко време интензивно да усвоят нови знания и да усъвършенстват професионалните си умения, за да могат успешно да се справят с предизвикателствата на приближаващите промени. Поради този факт е налице неотложна нужда от качествено професионално обучение. Безспорно е, че експертно практическо обучение може да бъде предложено най-вече от чуждестранни специалисти с дългогодишен опит в прилагането на Международните счетоводни стандарти.

Осъзнатата необходимост от качествена професионална квалификация е основната причина "Дигитех" ООД да създаде Центъра "ACCREDIT " и да обедини сили с реномираната компания за обучение в областта на счетоводството и финансите ATC International, Великобритания.

Ние организирахме първия по рода си в България публичен международен курс по МСС/МСФО "Хармонизация с МСС/МСФО", проведен през ноември 2003 г.

Ние бяхме и първите в България, които предложиха подготовка за Дипломата на ACCA по МСС (ACCA DipIFR - Diploma in International Financial Reporting) през юни 2004 г. Значимостта на това събитие става още по-ясна, като се има предвид, че първият изпит за получаване на Дипломата по МСС, проведен в световен мащаб, се състоя през декември 2003 год.

В резултат на постигнатата договореност за дълготрайно сътрудничество, Центърът за професионално развитие ACCREDIT предлага на българските експерти в областта на финансите и счетоводството възможност за качествено и международно признато продължаващо обучение.

В България и с паралелен превод на български език предлагаме всички услуги на ATC International – един от водещите учебни центрове по МСС/МСФО, счетоводство и финанси във Великобритания:

Научете днес как да решавате утрешните проблеми!